ý nghĩa tượng gà

Công dụng của tượng gà trong phong thủy

Công dụng của tượng gà trong phong thủy

Gà trống đóng vai trò quan trọng trong một đàn khi luôn bao dung chở che cho gia đình – biểu tượng cho sự chung thủy, tần tảo. Ngoài ra, gà trống oai phong luôn đánh dấu lãnh thổ, không