tủ giày

Phong thủy cho tủ giày

Phong thủy cho tủ giày

Những đôi giày hôi và bẩn nên đặt ở ngăn dưới cùng. Mũi giày phải quay vào trong để tránh những khí đạo xấu có thể ảnh hưởng đến bạn khi bạn mở tủ giày ra. Những đôi giày mũi